0220 Soubor RD Písková LhotaTRANSPARENT

Soubor RD
Písková Lhota, Poděbrady

Novostavba tří rodinných domů je situována v obci Písková Lhota u Poděbrad. Návrh vychází ze soudobých požadavků individuálního bydlení při současném dodržení nastavených ekonomických parametrů. Architektura objektů je od počátku návrhu koncipována s ohledem na energetickou efektivnost a dosažení parametrů dotačního programu Nová zelená úsporám – kompaktní tvar budovy, zónování jednotlivých provozů, orientace na světové strany, poměr prosklených ploch, stínění, materiálové řešení, atd.

Projekční fáze
2014 – architektonická studie
2014 – projekt na ohlášení stavby, dotace NZÚ

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek

Klient
soukromý investor

Počet objektů / zastavěná plocha / užitná plocha
3 RD / 120 m2 / 153 m2

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 2.NP